Jak vypadá Seafal?

Vítejte v galérii Seafalů! Zde můžete rozhodnout o té nejlepší ilustraci!

Vašim úkolem bude nakreslit jednoho živelného tvora, který se nazývá Seafal. Jde nám o věrnou ilustraci dle následujícího popisu (níže několik informaci o Seafalovi).

Zadání soutěže

Odměna: 1. místo - 35 bodů a 5 GL, účastnici pro 5 bodech.

Rozšíření: Severní polokoule – převážně severní mírný pás
Výška v kohoutku: hřebci 2,5 m (max. zaznamenaný 2,7 m), klisny 2 – 2,3 m
Délka života: neznámá

Seafal je kouzelný tvor podobající se koni, jehož tělo je tvořeno vodou. Jedná se o relativně plaché tvory, kteří v případě potřeby dokáží splynout s masou vody kolem nich a zmizet, zároveň v ohrožení můžou způsobit povodňovou vlnu, jež smete vše v okolí.

Jeho domovem jsou převážně bystřiny, ale nachází se také v řekách a jezerech. Jeho výskyt je však výrazně omezen lidskou činností, protože nedokáže překonat umělé vodní stavby (hráze, přehrady…). Hřebci žijí samotářsky, občas je ale možné spatřit i menší mládenecké skupiny či pár (většinou bratři). Klisny s mláďaty se shlukují do skupin, které vede nejzkušenější samice.

Živí se vodními rostlinami a vegetací na březích, svými kopyty pak pročišťují koryta vodních toků.

Námluvy a páření se odehrávají pouze jedinkrát ročně a to první nov po podzimním slunovratu, kdy se seafalové stahují na největší vodní plochu v okolí. Hřebci se zde utkávají mezi sebou a následně se páří s kobylami. Tuto noc v drtivé většině případů doprovází silné bouřky a déšť, což může způsobit značné komplikace při jejich pozorování. (nehledě na fakt, že jsou značně plaší a po zjištění vetřelce se mohou buď přesunout dál, nebo mohou zaútočit).

Jakmile začnou řeky/potůčky/jezírka zamrzat, ukládají se seafalové k hibernaci. Toto období je kritické pro vývoj plodu, který pokračuje i během hibernace. Jakmile začne led tát, seafalové se začnou probouzet z hibernace a rodí se mláďata. Teplé zimy však způsobují rapidní potratovost a mláďata po takové zimě bývají velice vzácná.

Seafalové jsou neochočitelní, ovšem je možné je minimálně ovládat s pomocí pomůcek vyrobených z čerstvého vrbového proutí (ohlávka, bič). Existují teorie, že by mohli tolerovat ve své blízkosti kouzelníky, jež jsou silně spříznění s vodním živlem, ovšem tyto teorie ještě nebyly uspokojivě potvrzené.

Každý může hlasovat až pro 5 obrázků. Stačí vždy napsat čísla a odeslat mi to sovou.

HLASOVAT MŮŽETE DO 8. 8. 2017

Obrázek č. 1:

Obrázek č. 2:

Obrázek č. 3:

Obrázek č. 4:

Obrázek č. 5:

Obrázek č. 6:

Obrázek č. 7:

Obrázek č. 8:

Obrázek č. 9:

Obrázek č. 10:

Obrázek č. 11:

Obrázek č. 12:

Obrázek č. 13:

Obrázek č. 14:

Obrázek č. 15:

Obrázek č. 16:

Obrázek č. 17:

Obrázek č. 18:

Obrázek č. 19:

Obrázek č. 20:

Obrázek č. 21:

Obrázek č. 22:

Obrázek č. 23:

Obrázek č. 24:

Obrázek č. 25: