Asistentská výpomoc

Výpomoc vyučujícím byla možná a vždy otevřená každému, kdo se zajímal nebo měl chuť pomocnou ruku nabídnout. Tak to zůstává i nadále. Pokud chce někdo pomoci profesorovi, je tím nejmenším co pro to může udělat, obrátit se na daného vyučujícího. Zde mluvíme o výpomoci za účelem vzdělávání/jiného zisku, který profesor nabízí. Student bude mít možnost nahlédnout do výuky, rozvíjet své dovednosti a schopnosti v daném předmětu a stát se nedílnou součástí vyučovacího roku.

Aby mohl koncept fungovat, musejí studenti splnit určité podmínky. Studenti je nesplňující budou ze seznamu potenciálních zájemců vyškrtnuti. Příležitost je otevřená výborným studentům druhého a třetího stupně a studentům prvního stupně, pokud jsou studenty nadprůměrně zdatnými a tudíž vynikajícími. K prvnímu ročníku se tato příležitost nevztahuje. Výjimky řadovým studentům nebudou udělovány, pro členy StR a kapitány se však podmínky mohou lišit.VÝBĚR:


Výběr studenta/studentů závisí čistě na profesorovi daného předmětu. Ať už bude jeho rozhodnutí jakékoliv, je povinen je oznámit všem kandidátům. Důvod nemusí být udán.


PRAVIDLA:

◉ Při přihlašování je nutné brát v potaz časové dispozice nejen své i svých postav a hlásit se jen se skutečně vážným zájmem.
◉ Případné problémy je nutno hlásit zavčas.
◉ Přihlášením se studenti dále slibují zodpovědné a slušné chování. A to jak postavy, tak hráči. Budou dodržovat podmínky dané profesorem a budou se snažit splnit profesorovy požadavky.
◉ V případě nesplnění svých povinností mohou být profesorem nedoporučeni do dalších let, popřípadě se jim může přístup nadobro uzavřít.
◉ Praktikanti ani elévové se nemohou zúčastnit výběru ani nabízet třídy.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY ŘADOVÉ STUDENTY:

✱ Student musí aktivně studovat a nesmí opakovat daný ročník.
✱ Student má bezproblémový průběh studia - nepřipuštěni budou studenti s aktivním podmínečným vyloučením.
✱ Student má výborné studijní výsledky a v daném předmětu, o který se zajímá, vyniká; musí mít bezpodmínečně známku výbornou. Dále je pak nutné splnit klasifikační podmínky; nejhorší známkou na vysvědčení v ostatních předmětech je známka výborná pro první stupeň, chvalitebná pro druhý stupeň a dobrá pro třetí stupeň.
✱ Student je zodpovědný a hráč má dostatek času.
✱ Student se chová slušně a respektuje školní řád i profesora.
✱ Student splňuje klasifikační podmínky určené jeho stupni.
✱ Student se přizpůsobuje podmínkám profesora.
✱ Student oplývá nejméně základními vědomostmi daného předmětu (musí jej studovat/mít vystudovaný.)
✱ Student se zapisuje pouze do předmětů, jejichž podmínky může splnit.
✱ Student se smí zapsat maximálně ke dvěma předmětům.

PODMÍNKY PRO ČLENY STR A KAPITÁNY:

Za předpokladu, že je vše jak má a student není osobně seznámen s čímkoliv jiným:
✱ Student má výborné studijní výsledky a v daném předmětu, o který se zajímá, vyniká; musí mít bezpodmínečně známku výbornou.
✱ Student se smí zapsat maximálně ke dvěma předmětům.
✱ Student musí aktivně studovat a nesmí opakovat daný ročník.
✱ Student je zodpovědný a hráč má dostatek času.
✱ Student se chová slušně a respektuje školní řád i profesora.
✱ Student se přizpůsobuje podmínkám profesora.
✱ Student oplývá nejméně základními vědomostmi daného předmětu (musí jej studovat/mít vystudovaný.)
✱ Student se zapisuje pouze do předmětů, jejichž podmínky může splnit.

KLASIFIKAČNÍ PODMÍNKY

studenti PRVNÍHO STUPNĚ (mimo StR) smějí být připuštěni k výběru pokud:
Nejhorší známka na vysvědčení: 1
Minimum úspěšně složených předmětů z loňského vysvědčení: 9

studenti DRUHÉHO STUPNĚ* (mimo StR) smějí být připuštěni k výběru pokud:
Nejhorší známka na vysvědčení: 2
Minimum úspěšně složených předmětů z loňského vysvědčení: 15
*pro studenty 3. ročníku platí podmínky 1. stupně

studenti TŘETÍHO STUPNĚ* (mimo StR) smějí být připuštěni k výběru pokud:
Nejhorší známka na vysvědčení: 3
Minimum úspěšně složených předmětů z loňského vysvědčení: 5
*pro studenty 6. ročníku platí podmínky 2. stupně

VYSVĚTLIVKY KLASIFIKAČNÍCH PODMÍNEK:
“Nejhorší známka na vysvědčení:”
Výčet známek, které může mít student za celé své dosavadní studium v notýsku aby mohl být zapsán mezi zájemce o předmět. Nezáleží přitom zda se o něj uchází nebo nikoliv, počítá se celkový prospěch. Pokud je tedy uvedeno 2, může mít student nejhorší známku v hodnotě chvalitebné.

“Minimum úspěšně složených předmětů z loňského vysvědčení:”
Součet úspěšně vystudovaných (se známkou na vysvědčení) předmětů za uplynulý školní rok. Předměty zapsané v podmínečném zápisu se počítají jako jeden, nikoliv jako dva a více. Počet NKÚ v tomto případě nehraje žádnou roli.

Doporučení: Je nade vše jasné, že postava s patnácti předměty nebude stíhat výpomoc profesorovi v dalších dvou. Z tohoto důvodu se jedná o loňské vysvědčení. Vy se v letošním roce můžete zařídit jakkoliv chcete. Pokud navíc podmínky nesplňujete vůbec, nevadí, nezoufejte. Na profesory se můžete obrátit i tak, seznámit je se situací a zkusit své štěstí. Vše je o domluvě. Podmínky mají za úkol pouze filtrovat množství přihlášených, odměnit ty nejaktivnější studenty možností zápisu a rpg nabídnout profesorům zúžený výběr studentů, jejichž nadstandartní studijní výsledky indikují vzorného žáka.


PRAVIDLA ZÁPISU:

◉ Student objasní své důvody a vysvětlí proč by měl být vybrán.
◉ Student splňuje obecné i klasifikační podmínky.

JAK SE ZAPSAT:

Vyplněním přiloženého formuláře:ZÁPISOVÝ FORMULÁŘ