Profesorská přihláška

Chcete se stát profesorem? Pak si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Především si vyberte jeden z předmětů, který byste chtěli vyučovat, a to z této nabídky:

KOM (Kabinet obecné magie): Kouzelné formule, Obrana proti černé magii, Přeměňování, Rudá magie
KPM (Kabinet přírodní magie): Alchymie, Bylinkářství, Kouzelnické léčitelství, Lektvary, Péče o kouzelné tvory
KKU (Kabinet kouzelnických umění): Astronomie, Démonologie, Jasnovidectví, Létání, Magické symboly, Numerologie, Starodávné runy, Přemisťování, Výroba magických předmětů
KHV (Kabinet humanitních věd): Dějiny čar a kouzel, Nauka o společnosti, Studia mudlů

Pokud se chcete ujistit, že máte o předmětu správnou představu, a že by se danému kabinetu nový profesor hodil, kontaktujte některého VK:

FunkceJménoKontakt
Správce výuky
(ředitel školy)
Charles Silencius WatchersonDorothy-Luc#2654
Kabinet KOM Bianca Gallagherbidesh#5816
Kabinet KKU Annie Elizabeth HarlowHarlow
#7180
Kabinet KHV Kristoff Bryce Shrewdshrewdleonard@gmail.com
Kabinet KPM Sarah BlackburnMikaila Fleming#5654

Pokud jste se již rozhodli a jste ochotni se věnovat vyučování tohoto předmětu, minimálně jednou za 14 dní zpracovat výklad na přidělenou hodinu a domácí úkol pro studenty ve formě eseje, úvahy, záznamu praktických pozorování, opravovat všechny ty úkoly, aktivně se účastnit RPG dění na škole, kontrolovat ho a zakročovat proti nevhodnému chování studentů, můžete přejít k samotné přihlášce.

Pošlete nám e-mail na adresu inzerce@hocz.org. Hned do předmětu napište zkratku kabinetu, do kterého se hlásíte a společně s ním jméno Vaší postavy.

Do těla e-mailu nám napište několik informací o sobě (!) a proč chcete být součástí projektu. Můžete připojit i zkušenosti s jinými podobnými projekty. Připište také svůj discord nebo Skype.

A přidejte dvě přílohy – v první nám sepište jméno a životopis své postavy plus preferovaný předmět. Berte na vědomí, že věk přijímaných profesorů do Bradavic je obvykle nad 35 let a uchazeč by měl mít prokazatelnou profesorskou praxi před nástupem do bradavické školy čar a kouzel. Životopis může být poté, v případě přijetí, ještě upraven po konzultaci s RPG orgánem a ředitelem školy.

Při tvorbě životopisu doporučujeme prostudovat příručku a vycházet z informací a reálií v ní uvedených.

Jako druhou přílohu nám přidejte výklad o bezoáru, jako byste jej přednášeli třídě, ve kterém přepracujete námi poskytnuté informace na toto téma. Cílem této práce je prokázat, že umíte látku dobře vyložit a že se při zpracování výkladu neuchýlíte k opisování. Nyní již text, ze kterého budete ve výkladu vycházet:

Bezoár

Kde se vytvářejí: V předžaludcích, žaludcích i střevech nejčastěji přežvýkavců.

Vzhled a složení: Většinou se jedná o kulovité útvary, jejichž základem jsou nestravitelné části potravy jako větévky, pryskyřice, srst olizovaná a spolknutá s potravou apod. Nejprve jsou vláknité, ale časem se díky pohybu žaludečních stěn zakulatí nebo získají mírně válcovitý tvar. Na tomto základu se usazují další organické složky a anorganické soli, z nichž se uvolňuje vápník, který vytvoří na povrchu tělesa pevný hladký povlak. V našich podmínkách jsou tyto kameny velikosti čočky až holubího vejce, někdy je jich i několik.

Původ názvu: Bezoár vznikl z perského slova bazahar, což znamená protijed. Bezoárový kámen se v Orientu pokládá za látku, která má magickou a léčivou moc.

Působí jako velice silný protijed proti většině jedů. Je velice vzácný.

Historie: Sahá až do pravěku, kdy se vnitřnosti zvířat (ale někdy i lidí) pokládaly za zdroj božských informací. Ze stavu a z obsahu vnitřností věštili kněží primitivních národů, ale i římští haruspikové, budoucí události. Každý nález bezoárové koule se vysvětloval jako šťastný pokyn božské bytosti.

Použití: Roztlučené bezoárové kameny se používají jako lék proti otravám všeho druhu, proti nevolnosti, bolestem, poruchám trávení, proti epilepsii a dokonce proti zlým duchům.

Výskyt: Nejznámější je koza bezoárová, která v Orientu rozšířená v několika geografických odrůdách, v jejichž orgánech byly často nalézány.

Ve střední Evropě jsou dostupnější bezoárové kameny z kamzíka (odtud název kamzičí koule) a především z kozorožce. Vysoká poptávka po nich ohrozila koncem středověku kozorožce téměř vyhubením. O bezoárových koulích kozorožců se tvrdilo, že umožňují průhled zdí a tomu, kdo je nosí u sebe, zabezpečují ochranu proti zranění sečnou, bodnou i střelnou zbraní.

A pak už jen čekejte, až vám správce výuky odpoví. Pokud budete vybráni, čeká vás ještě zpracování výkladu podle podkladů, které vám zašle.

Tip: Správce výuky a vedoucí kabinetů většinou hledají nové lidi na konci RP školního roku, tj. někdy kolem ledna–února a potom o prázdninách. Nejlepší je správce výuky kontaktovat a domluvit se s ním, co a jak.